manyapis manyapis

Armenian Dram (AMD)

Armenian dram

Currency name

Armenian dram

Currency symbol